Reklamacja i gwarancja

Zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w ciągu 2 lat od daty zakupu. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.

W przypadku reklamacji Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 797 274 214 w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 10:00 - 18:00 bądź mailowo pod adresem: kontakt@olivena.pl.

Klient zgłaszając reklamację proszony jest o przesłanie towaru wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego na adres:

Olivena
Kazimierza Wielkiego 24,
37-700 Przemyśl

O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta sklep naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego towaru. W przypadku pozytywnego rozpatrzonej reklamacji oraz przyznania zwrotu gotówki Klient otrzyma pieniądze w formie przelewu na numer rachunku bankowego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Zwroty

Kupujący ma prawo do zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym www.olivena.pl w terminie do 14 dni od dnia odebrania zamówienia. Aby to zrobić należy skontaktować się z nami mailowo pod adresem kontakt@olivena.pl bądź wysłać towar na adres sklepu.